JIRA seriál: #10 Používání Confluence pro vizuálně pokročilý reporting dat

Projektová JIRA může obsahovat velké množství dat. Aby se z nich staly přínosné použitelné informace, je nutné je vhodným způsobem prezentovat. Přímo v JIRA jsou pro prezentaci dat k dispozici dashboardy, o kterých jsem se rozepsal v předchozích článcích této série. Najdete v nich tipy pro přehledné dashboardy, dashboardy zobrazující informace o defektech, testech a dashboardy pro kontrolu anomálií

Pro základní operativní reporting v řadě projektů JIRA dashboardy stačí. Pokud požadujete sofistikovanější reporting, narazíte na limity dashboardů. Mezi klíčová omezení patří: 

  • Omezený počet dostupných layoutů – JIRA nabízí jen jedno, dvou či třísloupcový layout s fixním procentním podílem šířky sloupců. 
  • Nemožnost detailní definice pozice gatgetu na stránce. 
  • Obtížné umístění doprovodné textové informace, například se shrnutím detailů ke statusu (jde to trochu obejít pár triky, ale stejně to má daleko k ideálu). 
  • Nepoužitelný výstup dashboardu v off-line podobě (senior management mnohdy požaduje data do e-mailu a „nejede přes to vlak“) – schválně … zkuste si udělat PDF z dashboardu. 

Velmi efektivní cestou je pro reporting použít nástroj Confluence, který je takovou „rodnou sestrou“ JIRA. Díky společnému rodiči, firmě Atlassian, jsou oba produkty skvěle prointegrované. Mimochodem, stránku v Confluence je možné vizualizovat pomocí gatgetu v JIRA (a tím do dashboardu vnutit nějaké textové statusové informace). JIRA data je pak možné spoustou různých způsobů promítnout do stránky v Confluence. Cílem tohoto článku není suplovat manuál k práci s Confluence, proto se budu věnovat pouze funkcionalitám zpřístupňujícím data z JIRA do stránky. 

Data z JIRA (a nejen je) vložíte do stránky pomocí tzv. makra. Na následujícím obrázku je zachycen dialog pro volbu makra s orámováním tlačítka, které zobrazí seznam maker. V něm vyberete volbu Other macros (nebo konkrétní makro).  

V tomto okně buď proklikáním kategorií nebo pomocí vyhledávacího políčka Search najdete to správné makro. Jsou jich desítky. Přesný počet závisí na počtu a typu plug-inů, které jsou dostupné v konkrétní instanci JIRA, resp. Confluence. Nemám prostor ani ambici se věnovat všem. Vytáhnu pár nejužitečnějších. Zaměřím se na ty, které slouží k vytáhnutí dat z JIRA. 

Dvou dimenzionální zobrazení obsahu filtru 

V dashboardech je často používaným gatgetem tabulka s dvou dimenzionálním zobrazením dat určitého filtru. V Confluence je analogické makro dostupné pod názvem Jira Charts. Toto makro umí zobrazit nejen dvou dimenzionální pohled na data filtru, ale i koláčový graf (výchozí volba v dialogu) nebo graf nových/vyřešených tiketů.  

Většina z dialogů pro vložení konkrétního typu makra obsahuje konfigurační sekci. Jira Chart dovoluje v horní části konfigurovat, jakou datovou sadu chcete zobrazit (nejčastěji zadávám přes JQL, nebo ID filtru), v dolní pak zvolíte atributy na vodorovnou, resp. svislou osu a maximální počet řádků, jež chcete zobrazit. 

Tabelární zobrazení obsahu filtru 

Další užitečné makro má kreativní název – Jira. Umožňuje kromě jiného vložit do stránky tabulku s obsahem filtru. 

Konfigurační možnosti jsou samovysvětlující, nebudu tedy nosit dříví do lesa. 

Test Management makra 

Pokud máte v JIRA nainstalovaný plugin pro řízení testování, najdete v Confluence makra pro vizualizaci jeho dat. V naší instanci máme, kromě jiného, plugin Zephyr in Scale, který pro vizualizaci testovacích metrik nabídne opravdu velký počet maker. 

Konfigurační volby nebudu ukazovat. Jsou pro každé makro jiné a v principu obdobné volbám, které má analogický gatget v dashboardech JIRA. 

Další užitečná makra umí: 

  • Zobrazit obsah externího CSV uloženého jako přílohu (attachment) v Confluence 
  • Zobrazit obsah externího CSV dostupného na definovaném URL 
  • Vizualizovat formou grafu obsah nějaké tabulky ve stránce 
  • Vložit obsah dokumentu v PDF, Wordu či tabulky v Excelu 

A … spoustu dalšího. Možností je mnoho, začněte experimentovat. 

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.