JIRA seriál: #3 Tipy pro dashboardy zobrazující informace o defektech

V našem JIRA seriálu jsme zatím probrali jak používat klávesové zkratky a připravovat přehledné dashboardy. V tomto článku bych rád sdílel praktické zkušenosti s tím, jaké informace týkající se defektů vytáhnout do dashboardu. Začínám vizualizací informací o defektech, protože defekt management je v JIRA podporován nativně bez nutnosti instalovat (a platit) plug-in. V dalším článku pak přidám tipy vztažené k vizualizaci postupu na úrovni testovacích případů.

Jedním z obvyklých cílů testování je předat zainteresovaným stranám (PM, PO, sponzor…) informaci o kvalitě produktu a postupu testovacích aktivit. Moderní nástroje pro management testování a management defektů obvykle poskytují funkcionalitu dashboardů, do kterých je možné prostřednictvím různých gatgetů vytáhnout různé pohledy na defekty a postup prací. JIRA, respektive různé plug-iny použitelné pro management testování, nejsou výjimkou.

Ze širokého spektra gatgetů využívám pro vizualizaci defektů Two-dimensional filter. Základní defektové gatgety na mých dashboardech ukazují:

  1. Počty neuzavřených defektů seskupených dle priority a stavu (X osa = Stav; Y osa = Priorita)
  2. Počty neuzavřených defektů seskupených dle závažnosti a stavu (X osa = Stav; Y osa = Závažnost) – zde stojí za zmínku, že v řadě projektů se používá jen jeden atribut 😊, často nazývaný Priorita.
  3. Počty neuzavřených defektů seskupené dle přiřazené osoby (assignee) a stavu (X osa = Stav; Y osa = Přiřazená osoba)
  4. Počty neuzavřených defektů seskupené dle projektového streamu a závažnosti (X osa = Stream; Y osa = Závažnost) – toto se týká rozsáhlejších projektů, které jsou z pohledu dodávky „rozparcelovány“ do specifických streamů.

Gatget Two Dimensional Filter Statistics je možné použít obdobným způsobem pro vizualizaci změnových požadavků, úkolů a dalších JIRA entit (IssueType), které v rámci projektu používáte. Jen je důležité udržet jedno pravidlo – konfigurace dashboardu by neměla sklouznout do roviny „podívejte, co vše dokáže test manažer vizualizovat“. Dávejte do dashboardu věci, které využije majorita uživatelů. Pokud mají nějaké skupiny uživatelů specifické požadavky na informace, dejte je do speciálního dashboardu (tento může obsahovat duplicitně i informace, které jsou v tom „hlavním“).

Informace je někdy vhodnější vizualizovat prostřednictvím grafů. Zde bohužel JIRA nemá (bez instalace plug-inů) moc širokou nabídku. Začnu tím, co v nabídce je, ale co téměř nikdy nepoužívám -  koláčovými grafy. Nepatří k mým oblíbeným, protože předávají minimum informací na zbytečně velkém prostoru. No, posuďte sami…

Při prioritizaci fixů se hodí vědět, kolik testů vám blokuje konkrétní defekt. Tuto informaci nabídne gatget s názvem Top Defects Impacting Testing.

Než opustíme téma vizualizace defektových informací, neodpustím si povzdech na téma práce s trendovými daty. JIRA bohužel neuchovává historizované informace, takže není možné vizualizovat například trend nárůstu úbytku počtu defektů v čase dle různých dimenzí (stream, skupina požadavků/epic atd.). Trendová informace je přitom pro test manažera extrémně důležitá. „Máme 42 defektů“ je užitečná informace, ale informace „po 14 dnech testování máme 42 defektů, každý den se nám daří zavřít 5 defektů a 2 nové otevřeme“, je mnohem přínosnější. Tento nedostatek řeším tak, že si každý den z JIRA exportuji příslušná data o defektech i testech a v Excelu si (prostřednictvím automatizovaných skriptů ve VBA) generuji podklady pro trendové grafy (ale o tom bude specifický článek v budoucnu). Takový trendový graf může vypadat následujícím způsobem.

Chcete získat další informace o JIRA?

Přečtěte si naše tipy pro dashboardy zobrazující informace o testech!

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.