Self-study školení

Učte se v čase, který vám vyhovuje a z místa, které si sami určíte

(SK) Kouzlíme s Postmanem

Online, self-study školení, které vás naučí pracovat s Postmanem a testovat API. Ideální start do světa integračního testování pro testery a developery.

Naučíme vás

Testovat backend

Co je REST API

Pochopit API dokumentaci

Napsat automatické testy v Postmanu

Připravit data pro testování frontendu

Ověřovat requesty

(CZ) SQL pro testery

On-line, self-study školení SQL určené pro testery nabité velkým množstvím cvičení, díky kterému si v řádu hodin osvojíš základy SQL a v průběhu 1-2 dní získáš praktickou znalost jazyka SQL a nástroje Oracle Database.

Naučíme vás

Princip fungování relačních databází, pojmy primární a cizí klíč

Vkládání, editace a odstranění dat – INSERT INTO, UPDATE, DELETE

Operátory – aritmetické a srovnávací, AND, OR, NOT, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, IN, BETWEEN

Spojování tabulek – JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN

Agregační a jiné funkce a seskupování dat – MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM, SYSDATE, GROUP BY

Výběr a filtrování dat – SELECT, SELECT DISTINCT, WHERE

Řazení dat – ORDER BY, DESC, ASC

Vazby mezi tabulkami

Vnořené dotazy

Nahlížení do databáze a manipulace s daty s pomocí aplikace SQL Developer

Práce s Oracle Live SQL - cloudovou službou přístupnou přes prohlížeč, která poskytuje přístup k instanci databáze Oracle 19c

(CZ) Úvod do Git a GitLab

Chcete se dozvědět o Git a GitLab? V tomto bezplatném kurzu se dozvíte, co jsou a jak je používat.

Naučíme vás

Co je Git

Co je GitLab

Jak se používají

(SK) Cypress.io

On-line, self-study školení, díky kterému se rychle naučíte testovat pomocí intuitivního nástroje Cypress.io

Naučíme vás

čo je súčasťou každého projektu a ako sa v ňom orientovať

ako funguje interná logika Cypressu a koncepty ako sú reťazenie a automatické čakanie

ako označovať elementy na stránke a interagovať s nimi

ako písať jednoduché a komplexné overovania

ako písať stabilné testy aj keď je nestabilná aplikácia

ako testovať API

ako si vytvárať vlastné príkazy a page objecty

ako si rozšíriť funkcionalitu pomocou pluginov

ako funguje headless mód

(CZ) Úvod do Playwright

Seznamte se s moderní automatizační knihovnou prohlížečů Playwright a jejím nativním test runnerem Playwright Test

Naučíme vás

Základní principy:

Psát automatizační skripty v jazyce JavaScript

Jak navštívit web

Jak interagovat s různými typy elementů

Co jsou to tzv. lokátory

Jak pracovat s událostmi

Jak v Playwrightu provádět debugging

Pokročilejší postupy:

Nastavit Playwright Test runner

Jak napsat základní testy

Jak využít tzv. fixtures

Jak pracovat s testovacími artefakty

Jak provádět vizuální porovnávání / testování

(EN) Test Automation Using Robot Framework

Online, self-study školení, které Vás naučí základy automatizace testů a práci s Robot Framework.

Naučíme vás

Získejte schopnost tvořit, spouštět a debuggovat testy jednotlivě

Základy automatizace testů

Jak automatizovat web app, API a DB

Získejte schopnost analyzovat log a crash testy

(EN) DevOps

Online, self-study course DevOps: learn key steps for versioning code in GIT, creating a pull request, branch, commit, and other things used in most teams. We will also see how to prepare a Job in CI/CD system.

Naučíme vás

Actively use code versioning

Run tests in CI/CD with a presentation of the results

Groundwork with Linux OS and Docker