Self-study školení

Učte se v čase, který vám vyhovuje a z místa, které si sami určíte

(SK) Kouzlíme s Postmanem

Online, self-study školení, které vás naučí pracovat s Postmanem a testovat API. Ideální start do světa integračního testování pro testery a developery.

Naučíme vás

Testovat backend

Co je REST API

Pochopit API dokumentaci

Napsat automatické testy v Postmanu

Připravit data pro testování frontendu

Ověřovat requesty

(SK) Cypress.io

On-line, self-study školení, díky kterému se rychle naučíte testovat pomocí intuitivního nástroje Cypress.io

(CZ) SQL pro testery

On-line, self-study školení SQL určené pro testery nabité velkým množstvím cvičení, díky kterému si v řádu hodin osvojíš základy SQL a v průběhu 1-2 dní získáš praktickou znalost jazyka SQL a nástroje Oracle Database.

Naučíme vás

čo je súčasťou každého projektu a ako sa v ňom orientovať

ako funguje interná logika Cypressu a koncepty ako sú reťazenie a automatické čakanie

ako označovať elementy na stránke a interagovať s nimi

ako písať jednoduché a komplexné overovania

ako písať stabilné testy aj keď je nestabilná aplikácia

ako testovať API

ako si vytvárať vlastné príkazy a page objecty

ako si rozšíriť funkcionalitu pomocou pluginov

ako funguje headless mód

Naučíme vás

Princip fungování relačních databází, pojmy primární a cizí klíč

Vkládání, editace a odstranění dat – INSERT INTO, UPDATE, DELETE

Operátory – aritmetické a srovnávací, AND, OR, NOT, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, IN, BETWEEN

Spojování tabulek – JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, SELF JOIN

Agregační a jiné funkce a seskupování dat – MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM, SYSDATE, GROUP BY

Výběr a filtrování dat – SELECT, SELECT DISTINCT, WHERE

Řazení dat – ORDER BY, DESC, ASC

Vazby mezi tabulkami

Vnořené dotazy

Nahlížení do databáze a manipulace s daty s pomocí aplikace SQL Developer

Práce s Oracle Live SQL - cloudovou službou přístupnou přes prohlížeč, která poskytuje přístup k instanci databáze Oracle 19c

(CZ) Úvod do Playwright

Seznamte se s moderní automatizační knihovnou prohlížečů Playwright a jejím nativním test runnerem Playwright Test

Naučíme vás

Základní principy:

Psát automatizační skripty v jazyce JavaScript

Jak navštívit web

Jak interagovat s různými typy elementů

Co jsou to tzv. lokátory

Jak pracovat s událostmi

Jak v Playwrightu provádět debugging

Pokročilejší postupy:

Nastavit Playwright Test runner

Jak napsat základní testy

Jak využít tzv. fixtures

Jak pracovat s testovacími artefakty

Jak provádět vizuální porovnávání / testování

(EN) Test Automation Using Robot Framework

Online, self-study školení, které Vás naučí základy automatizace testů a práci s Robot Framework.

Naučíme vás

Získejte schopnost tvořit, spouštět a debuggovat testy jednotlivě

Základy automatizace testů

Jak automatizovat web app, API a DB

Získejte schopnost analyzovat log a crash testy

(CZ) Úvod do Git a GitLab

Chcete se dozvědět o Git a GitLab? V tomto bezplatném kurzu se dozvíte, co jsou a jak je používat.

(EN) DevOps

Online, self-study course DevOps: learn key steps for versioning code in GIT, creating a pull request, branch, commit, and other things used in most teams. We will also see how to prepare a Job in CI/CD system.

Naučíme vás

Co je Git

Co je GitLab

Jak se používají

Naučíme vás

Actively use code versioning

Run tests in CI/CD with a presentation of the results

Groundwork with Linux OS and Docker

(EN) Integration Testing

Get an introduction to the world of integration testing. Learn about RestAPI, Webservices, Soap API, JSON,Xpath, and WSDL.

Naučíme vás

Integration principles

Information about XML, JSON, and use of XPath and jsonpath

Basics of RestAPI and SoapUI

Practical tasks in Postman or SoapUI