O roli test manažera s Davidem Sedláčkem

David Sedláček se v testingu pohybuje už od roku 2016. Většinu času z toho strávil na pozici test manažera. Právě o této roli jsme si popovídali a David nám přinesl skvělý vhled do toho, jaká je náplň práce test manažera, proč se vyplatí mít test manažera na projektu a jak se bude tato pozice v budoucnu měnit.

Jak ses k roli test manažera dostal?

Začínal jsem jako manuální tester v týmu o 3-4 testerech a 2 test analyticích. Velmi rychle jsem ale dopracoval do role hlavního test analytika na projektu. Náš tým postupně získával na starost více projektů a začal se rozšiřovat. Náš test manažer brzy začal hledat v týmu schopné kolegy, kteří by se věnovali koordinování agendy a zbytek týmu se tak mohl více věnovat projektům. S test manažerem jsme sdíleli přístup k organizaci práce a vizi fungování testovacího týmu, tak ho brzy napadlo, že bych mohl převzít jeho roli na stávajících projektech a on se mohl věnovat novým projektům. Od té doby jsem v roli test manažera zůstal.

Jak dlouhou už test manažera děláš?

Od roku 2018, je to už 5 let.

Co takový test manažer vůbec dělá?

Role test manažera se často kontextuálně mění, takže na každém projektu je náplň práce trochu jiná. Vysvětlím to tedy z vlastní zkušenosti z projektů, na kterých jsem zatím pracoval.

Od test manažera se očekává expertní znalost testingu. Musí pochopit stav, styl a účel testování na projektu a musí být připravený řešit jeho nedostatky. Jeho úkolem je starat se o testovací tým, komunikovat s ním a s jeho okolím, a řešit jejich problémy. Je na něm také plánovat aktivity, kterým se tým bude věnovat a kdy, aby byl schopný dodat vše kvalitně a včas. Běžně zastává i roli koordinátora a defekt manažera. Je zodpovědný za jasnou komunikaci k vedení a k stakeholderům, za prezentaci stavu, vývoje a predikce testování.

Co se ti na téhle roli líbí nejvíce?

Nejvíce si užívám, že můžu pomáhat rozvíjet kolegy, řešit různorodé problémy a mít pozitivní dopad na velkou část projektu, nejen na část produktu.

Co podle tebe dělá dobrého test manažera?

Podle mých zkušeností jsou nejlepší test manažeři (a manažeři obecně) motivovaní pomáhat týmu odvést dobrou práci. Záleží jim více na spokojenosti týmu než na plnění očekávání okolí.

Z pohledu běžného člena týmu je těžké poznat, jak dobrý manažer je, dokud nemají srovnání s někým jiným. Většinou totiž platí, že čím lepší manažer je, tím méně stresu a problémů tým zažívá. Podobně těžko se vyhodnocuje, jak dobrý je manažer i z pohledu shora. Nejde totiž snadno odhadnout, zda je dobrý manažer, nebo jestli tým přirozeně funguje krásně a bez mezer.

Jaké pracovní úspěchy jsi ve své roli zažil?

Povedlo se mi úspěšně potlačit a vyřešit konflikty, stížnosti a nespokojenost na projektu. Ať už mezi testovacím týmem a vedením, byznysem nebo vývojem. Přesto, že měla jedna strana validní argumenty a problém někde skutečně byl, vždycky jsem se snažil situaci včas uklidnit, aby nedošlo ke zbytečné eskalaci konfliktu. V takových situacích jsem se vždy snažil poskytnout stranám dost prostoru, rad a požadavků, abychom přišli s nápravou či alternativním řešením včas.

Vždy rád vzpomínám na reakce těch, na které by vina padla, když zjistí, že se jejich polevení netolerovalo půl roku proto, že by to nikomu nevadilo, ale protože jsem aktivně vyjednával se všemi stranami, abychom získali potřebný čas, podporu pro nápravu nebo pochopení pro současný stav.

A jaké výzvy jsi naopak musel překonat?

Největší výzvou pro mě vždy bylo zlepšovat testing na projektu. To se týká jeho efektivity, pokrytí nálezů, schopností týmu a také budování zastupitelnosti, včetně mé pozice. Vždy mě nejvíce lákalo prošlapat cestičku pro někoho méně zkušeného, kdo by potom mohl zastat mou práci a já se mohl vydat prošlapávat cestičku jinde.

Jak motivuješ svůj tým? Účastníš se společných aktivit?

Věřím, že opravdová motivace je individuální věc. Jako test manažer mohu vést lidi k rychlejší a lepší práci, ale pokud nemají chuť se zlepšovat ve své práci a nejsou přesvědčení, že to dokážou, tak je o opaku nepřesvědčím. Naopak jim tu práci mohu pěkně znechutit.

Test manažer s lidmi pracovat musí a potřebuje zjistit, jaké jsou jejich schopnosti, pracovní tempo a jak moc dokážou zabrat, když se objeví problém. A také, jak s nimi komunikovat, aby své tempo a priority přizpůsobili potřebám projektu.

Kdykoliv jsem mohl, tak jsem se s týmem velmi rád potkával. Ať už skupinově nebo individuálně při společném obědě, v kuchyňce u kafe, po práci na pivě. Udělá to hodně pro vytváření a udržování vztahů, ale i pro jejich celkovou spokojenost na projektu.

Musel si jako test manažer řešit i nějaké konflikty mezi testery a programátory? O jaké konflikty šlo nejčastěji?

Nejčastější konflikty mezi vývojářem a testerem se typicky týkají nějakého defektu. Buď je nedostatečně popsaný, nebo není kompletně opravený. Takové problémy se ale většinou vyřeší velmi snadno na začátku spolupráce. Pokud na jedné ze stran není dostatek vůle, tak je možné se dohodnout na komunikaci výhradně skrz defekty s pevně danými pravidly, kde zbylé nedostatky řeší obvykle klient s danou stranou. Takové problémy ale nejsou nijak zajímavé. Daleko zajímavější jsou ty vzácné konflikty, kdy si jeden o druhém myslí, že nedělá svou práci správně.

Proč se vyplatí mít test manažera na projektu? A existují i projekty, kde není potřebný?

Obecně vždy říkám, že ho na projektu chcete, abyste netrpěli na nezkušenosti a krátkozrakosti testerů, analytiků a automatizérů.

Všechno vyplývá z účelu role test manažera. Je to člen týmu, který se o něj má starat. Je to expert na správu týmu, aby tým mohl být experty na odbornou práci. Když z týmu test manažera vynecháte, tak jeho aktivity a zodpovědnosti musí zastávat tým jako celek. Pokud to tým neumí, tak se pak většinou jedná o celkem zdlouhavé a bolestivé učení a rozdávání zodpovědností.

Týmy, které TM nepotřebují, jsou primárně agilní nebo hodně malé, typicky s 2-3 testery. Nezaměňoval bych ale volně, že ho nepotřebují a že jim nemůže být užitečný. I těmto týmům by mohlo velmi pomoct mít zkušeného mentora/leadera, který je jako oni testingově zaměřen a může jim pomáhat řešit jejich problémy a rozvoj. Takový člověk navíc může mít na starosti testery z více týmů.

Je rozdíl pracovat na pozici test manažera v agilním a waterfallovém týmu?

Určitě je v tom velký rozdíl. Zatímco ve waterfallovém týmu test manažer běžně pracuje, tak v agilním týmu ne. Viděl jsem a slyšel jsem o agilních týmech s test manažery, ale při bližším pohledu se vždy jednalo o týmy, které byly stále v přechodu z tradičního vývoje do agilního a fungovaly v hybridní formě. V agilním světě je role test manažera až příliš blízká roli project manažera a v samotném týmu pro ni není příliš prostor (a pokud, tak sloučeně s rolí PO nebo SM).

Z celé organizace by se však role test manažera vytratit neměla. Naopak by měl test manažer s agilními týmy spolupracovat a role by měla být pravděpodobně přizpůsobená novému kontextu a označována jako quality manažer nebo obdobně.

Jaké jsou možnosti vzdělávaní pro test manažery? A v čem se vzděláváš ty? Máš certifikaci ISTQB TM nebo ji plánuješ?

Vzdělávání test manažera jsem vždy viděl primárně v soft skills. Hodně pomáhá psychologie, a pro ty, co v tom nejsou přirozeně nadaní, cvičit svojí empatii. Obecně se pro test manažera hodí spíše širší znalosti než expertíza.

Momentálně se pro roli test manažera nijak nevzdělávám, ISTQB TM jsem původně plánoval, ale nakonec jsem ji odložil na neurčito. Hlavním důvodem je, že se chci akutálně vzdělávat i mimo rozsah mojí pozice.

Jaká je buducnost TM role? Bude v budoucnu existovat, nebo se bude transformovat?

Role test manažera se rozhodně bude měnit, ale dlouhodobě by se určitě neměla vytratit. Přestože se některé týmy zvládají celkem úspěšně organizovat samostatně a dodávat úctyhodné výsledky, tak se stejná úroveň nedá očekávat od všech týmů a expertů.

Nyní vidíme pomalý pokles hluboké expertízy, vysoký nárůst vstupních očekávání na testingové role a redukci managementu v agilních prostředích. Většina úspěšných týmů funguje na zažitých best practices nastavených ještě z doby tradičního vývoje. Také na expertíze a proaktivitě jednotlivců v týmu, což může přestat fungovat, pokud se přestanou rozvíjet, unaví se nebo odejdou z týmu.

Za současných podmínek bude velmi těžké doplňovat řady testerů juniorními kolegy, zejména pokud po nich firmy požadují 2 a více let zkušeností. Problém nastává, když firmám odejdou seniorní experti, ale nikdo z juniorů je nedokáže nahradit. V neměnných týmech totiž neměli žádný prostor se učit nové věci, nabírat více zkušeností a přirozeně vyrůst do mediorní a seniorní úrovně.

Mít test manažera v týmu může pomoci předejít těmto situacím, protože udržuje testovací kompetence v organizaci. Řada firem si uvědomí nevýhody absence test manažera dříve, zejména pokud jejich produkty mají rozdílné úrovně kvality podle toho, jaký tým na nich pracoval. V budoucnu tedy očekávám, že stěžejní projekty budou roli test manažera stále potřebovat, ale na nekritických projektech bude jejich participace nižší.

Proč pracuješ v Teseně?

Hlavně kvůli skvělému kolektivu a vzájemné podpoře. Mimo jiné mi tady odpadá řada starostí, mám možnost častěji prozkoumávat nové projekty a věnovat se i dalším aktivitám v rámci firmy.

Chcete posunout svou kariéru na další úroveň?

Staňte se certifikovaným test manažerem s naším akreditovaným ISTQB kurzem! 


David Sedláček

David se v IT pohybuje již 11 let. Posledních 5 let v roli test manažera prochází různými projekty v oblasti bankovnictví, farmaceutiky a automotive. Také se podílí na školení testerské komunity a volný čas věnuje psímu výcviku a sportu.