Co si odnést z World Quality Report - 1. díl

Úvod

Na sklonku minulého roku bylo publikováno již dvanácté vydání World Quality Report (WQR), shrnující pohled na oblast QA a testování na základě průzkumu názorů 1750 šéfů IT a technických expertů. Tradičním leaderem zastřešujícím zpracování reportu je významná IT konzultační společnost Capgemini spolu se svojí dceřinou společností Sogeti, s nimiž spolupracovali experti z Microfocus. Na webu Capgemini můžete získat plné znění zprávy (76 stran) nebo specifické reporty zaměřené na konkrétní region (např.  WQR Eastern Europe). Tento článek předkládá výběr těch nejpodstatnějších informací a doporučení.

Proč se zabývat závěry zprávy

Může být velmi přínosná díky tomu, že dává zkonsolidovaný pohled na aktuální stav oboru QA a testování, upozorňuje na trendy, odhaduje budoucí směřování a prezentuje řadu doporučení. To jsou cenné informace, které mohou ve své rozvojové strategii zohlednit firmy i jednotlivci (ti například v tom, kam směřovat sebevzdělávání).

WQR je strukturované do dvou základních sekcí. První se věnuje soudobým trendům v oblasti QA a testování v obecné rovině, druhá se věnuje detailnější analýze (odlišností) v jednotlivých průmyslových odvětvích (například v automobilovém průmyslu, telekomunikaci a finančním sektor). Ve zbytku článku se budu věnovat obecným trendům, které jsou ve zprávě seskupeny do šesti oblastí, ale já vyberu čtyři z mého pohledu nejpřínosnější. Nebudu detailně dokladovat jednotlivé názory, závěry a doporučení procentuálními čísly ani grafy (pro ta se v případě zájmu podívejte přímo do zdroje). Jednotlivé body nebudu prokládat „jazykovou omáčkou“, ale budu se snažit o podobu „zjištění“ doprovázeného komentářem typu „jak s ním naložit“.

QA v agilním prostředí a DevOps

 • Pokračující příklon k agilní formě dodávek a konceptu DevOps
  • Zvažte, zda by agilní metodologie nedávala přínos i ve vašem prostředí.
  • Pokud už „jedete agilně“, snažte se zahrnout do vývoje lidi z byznysu, naslouchejte hlasu uživatelů, pochopte, jaké je jejich vnímání kvality.
  • Zahrňte průběžné ověřování kvality do CI/CD pipeline (statické analyzéry zdrojového kódu, unit testy, testy API, testy GUI na různých platformách).
 • Postupující tlak na „built-in“ kvalitu v celém vývojovém cyklu – zřetelný trend transformace role testera z ‚hledače defektů‘ do role propagátora kvality.
  • Propagujte téma kvality v celém procesu od zachycení požadavků.
  • Buďte otevření zpětné vazbě, vyhledávejte ji. Učte se z chyb (svých i ostatních).
  • Sdílejte s vývojáři znalosti z oblasti test design technik, pomozte jim s návrhem efektivních unit testů.
  • Vizualizujte metriky týkající se kvality formou dashboardů, sledujte trendy, hledejte příčiny degradace a snažte se je eliminovat v budoucnu.
 • Tlak na větší technické znalosti testerů – WQR dává jasně najevo, že doba testerů ‚klikačů‘ ustupuje. S přechodem na agilní přístup k dodávkám a tlakem na efektivitu testování roste poptávka po lidech, kteří mají technické znalosti, jsou schopni identifikovat technická rizika, dělat testy na úrovni API a umí se zapojit do automatizace testů.
  • Hledejte do týmu „širokospektrální“ lidi s touhou po vzdělávání a rozvoji.
  • Rozvíjejte se v technologických oblastech i v testerském řemeslu. Možností máte neskutečné množství (řadu tutoriálů najdete zdarma na youtube a můžete vybírat z řady komerčních kurzů)

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (machine learning)

 • Zvyšující se míra využívání AI v nástrojích pro testování dělá testování efektivnějším
  • Pochopte, v čem jsou přínosy technik AI využívaných v nástrojích k podpoře testování pro samoopravné (self-healing) algoritmy, rozhodování o false-positive výsledcích, chytrou prioritizaci a výběr testů.
  • Při výběru nástroje zvažujte, zda a do jaké míry má implementované AI algoritmy pro zvýšení efektivity testování.
 • Pronikání AI do softwaru pro podporu rozhodování vyžaduje nové znalosti testerů
  • Pochopte základy oblasti AI (například s pomocí kurzu Elements of AI)
  • Rozšiřte si znalosti kurzem a udělejte si ‚zářez do životopisu‘ certifikací v oblasti testování AI.
  • Snažte se do týmu získat experta, který pomůže s definicí přístupu k testování a bude koučovat ostatní členy týmu.

Jaká doporučení vyplývají z WQR pro oblast automatizace nebo managementu testovacích dat a prostředí? To si přečtěte ve 2. dílu článku.

Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT businessu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.