Agilní testování

Opravdu agilní kurz, který se přizpůsobí vašim prioritám.

Popis školení

Když řekneme „agilní“, tak většinou mluvíme také o Scrumu nebo o některých metodách používaných pro škálování agility ve velkých společnostech (SAFe, LeSS nebo metody inspirované modelem Spotify). V průběhu kurzu se podíváme na testování a roli testera v Scrum týmu i ve velkých organizacích.

Chcete-li být více agilní, můžete si sestavit svůj vlastní kurz podle svých priorit. Vyberte si z níže uvedených témat a my pro vás připravíme kurz na míru.

 • Role testera v agilním týmu
 • Testovací manifest
 • Testovací kvadranty
 • Automatizované testy ve Scrumu
 • Škálovaný vývoj a testing
 • TDD - testem řízený vývoj
 • BDD - vývojem řízený vývoj
 • ATDD - vývoj na základě akceptačního testování
 • Řešení chyb
 • Plánování testů
 • Testování v DevOps
 • Mapování dopadů testování

Ze školení si odnesete

Testovat ve Scrum týmu

Porozumět roli testerů ve velkých organizacích

Další volitelná témata související s vašimi profesními cíli

Hlavní témata

 • Testování ve Scrum týmu
 • Role testerů ve velkých organizacích
 • Přizpůsobitelná témata založená na prioritách

Délka kuzu: 1 den