(CZ) Test management na velkých projektech

Webinář vedený Miroslavem Rendou a Davidem Sedláčkem ve spolupráci se Smitio

05. 10. 2022 od 16:00 do 17:00 CET

Obsah webináře

V průběhu semináře zkušení test manažeři nejprve vyjasní, co vnímají „velkým projektem“. Následně se budou věnovat dílčím výzvám, které na testmanažera číhají. Mezi tyto výzvy patří koordinace komunikace s velkým množstvím komunikujících stran, řízení velkého týmu testerů, příliš optimistický harmonogram projektu, problémy s vhodnými testovacími daty a jejich sdílení napříč testovacími tými a další.

Co si webináře odnesete

Co jsou velké projekty

Velké množství testerů

Velké množství dodávajících stran

Velké množství integrací

Velké množství defektů

Komunikace s velkým množstvím komunikujících

Příliš ambiciozní časování vynucené sponzorem

Nerovnost odhadů, granularity testů

Rozdílné metodiky dodávky dílčích součástí

Big bang vs iterative appproach

Mnoho testovacích prostředí

Mnoho datových setů (někdy neslučitelných)

Zastupitelnost na velkých projektech

Jak předcházet obtížím, opatření pro prevenci/zmírnění rizika

Registrace


05. 10. od 16:00 do 17:00 CET online na MS Teams