Úvod do Playwright

Radek Bednařík

Obsah školení

Cílem workshopu je seznámit vás s knihovnou Playwright od Microsoftu, která slouží k automatizaci prohlížečů. Naučíte se:

 • Nainstalovat si již předpřipravený projekt
 • Pochopíte konstrukci základních skriptů v jazyce JavaScript, které jsou nutné pro práci s Playwrightem
 • Naučíte se a vyzkoušíte si základní funkčnosti knihovny, a to například:
  • Spuštění a zavření browseru
  • Paralelní exekuce
  • Práci s iframy,
  • Jak pořídit screenshot
  • Jak ověřit viditelnost elementu na stránce
  • Jak testovat cross-page a cross-domain
  • Jak pracovat s requesty prohlížeče
  • Jak vytvořit reprezentaci stránky webové aplikace pomocí Page Object Patternu
 • Částí workshopu bude rovněž propojení Playwright knihovny s test runnerem Mocha a ukázka reálného nastavení

Co je třeba mít nainstalováno na počítači účastníka:

 • Mějte možnost pustit konzoli (příkazová řádka, nebo PowerShell) na úrovni administrátora
 • Nainstalován Git
 • Nainstalován Node.js LTS
 • Nainstalován VSCode
 • Nainstalován Chrome (ideálně v defaultním adresáři, který nabízí při instalaci).

Veškeré instalace provádějte v defaultním nastavení, u Node.js dbejte na to, aby byla zaškrtnuta volba „add Node.js to PATH“.

Znalostní požadavky

Základy programování v jakémkoliv jazyce, JavaScript v prostředí Node.js je výhoda

Radek Bednařík

Pracuji v testingu už 2 roky a je to nejlepší práce mého života. Pracoval jsem v akademické sféře, ekonomickém žurnalismu a v PR, ale nikdy mě práce nebavila tolik, jak mě baví teď v testingu. Soustředím se hlavně na automatizaci pomocí Python a JavaScipt.