ISTQB seriál - 4. díl: Jak se připravit na ISTQB certifikační zkoušku

V předchozích dílech seriálu jste se mohli seznámit s ISTQB a jeho certifikačním schématem, mým pohledem na certifikace očima zaměstnance 
zaměstnavatele. Pokud vás články posunuly k rozhodnutí absolvovat certifikační zkoušku pro některý z modulů ISTQB certifikačního schématu, určitě vám přijde vhod shrnutí pravidel zkoušky a tipů, které navýší pravděpodobnost, že u zkoušky uspějete.

Základní pravidla pro zkoušku

ISTQB zkouška má pro různé moduly různé délky počínaje 60 minutami pro základní úroveň (na 40 otázek) až po 180 minut (na 65 otázek) pro modul Test manager v pokročilé úrovni. V případě skládání zkoušky v jiném než rodném jazyce, má uchazeč nárok na časový bonus 25 %. Detailní informace o délkách zkoušek a dalších oblastech týkajících se zkoušky najdete na webu CaSTB.

Úspěch u zkoušky je podmíněn získáním minimálně 65 % bodů. Náklady na absolvování zkoušky jsou od 120€ do 200€,respektive od 3000 do 5000 Kč.

Jak se připravit na zkoušku 

Hranice úspěšnosti 65 % může budit dojem, že ISTQB zkouška je „dávačka“. Nenechte se poměrně nízko postavenou laťkou zmást! Celosvětově složí úspěšně zkoušku 50 – 80 % uchazečů v závislosti na modulu a regionu. Jak se na ni připravit?

 • Pročtěte pečlivě text učebních osnov (ke stažení na webu Castb) - podtrhávejte si podstatné informace, poznamenejte si slova či fráze, kterým nerozumíte a dohledejte jejich vysvětlení na internetu či v literatuře.
 • Projděte znovu praktické zkoušky „na nečisto“ (3 vzorové zkušební ke stažení na webu Castb) – důležitá součást přípravy, která vás seznámí s logikou otázek a různými variantami odpovědí.
 • Pro bezchybné pochopení oficiální terminologie je přínosem projít si v glosáři pojmů dílčí pojmy uvedené v sekci Klíčová slova v úvodu každé kapitoly učebních osnov
 • Pokud v oblasti testování začínáte, vaši šanci u zkoušky základní úrovně významně zvýší absolvování akreditovaného kurzu. Seniornější testeři mají slušnou šanci uspět u zkoušky základní úrovně i bez kurzu. Pro pokročilou úroveň už bych akreditovaný kurz doporučil každému – přinese vám informace užitečné pro zkoušku i pro praxi.

Tipy pro vlastní zkoušku 

Přenesme se nyní do místnosti, v níž probíhá zkouška (ať už prezenční nebo on-line). Na co pamatovat?

 • Na zkoušku přijděte s dostatečným předstihem, dojděte si v klidu na toaletu, nezvyšujte si stres učením se „do posledních minut“.
 • Připravte si propisovací tužku, ideálně i obyčejnou tužku s gumou, pár prázdných papírů pro pomocné výpočty (u prezenční zkoušky je dostanete od zkoušejícího), popř. slovník, pokud skládáte zkoušku v cizím jazyce.
 • Nezapomeňte, že zkouška ISTQB je o teorii správných postupů dle metodiky ISTQB, což se nemusí shodovat s tím, jak postupujete v praxi. Řada otázek je o neomylné znalosti terminologie uvedené v ISTQB učebních osnovách či glosáři, která je někde odlišná od zaužívané terminologie v praxi.
 • Některé otázky mohou být nejednoznačné nebo se mohou ptát, která alternativa je nejlepší nebo nejhorší – nejlepší odpověď vyberte podle základních principů testování (viz učební osnovy Certifikovaný tester základní úrovně).
 • Při úvahách o správné odpovědi vycházejte vždy pouze z informací v zadání – nikdy nedělejte doplňující předpoklady, které nejsou v zadání uvedené.
 • Čtěte otázky pečlivě – než se rozhodnete pro odpověď, tak se ujistěte, že otázce rozumíte.
 • Do archů s otázkami si můžete psát/podtrhávat (u papírové zkoušky). Čtěte pozorně zadání otázky a podtrhávejte si podstatné pasáže (slovesa určující otázku, části určující správnou otázku, např. „v systémové úrovni“, přídavná jména důležitá pro smysl „nejvíce/nejméně“, negativní formulace…).
 • Přeškrtávejte si zjevně nesmyslné odpovědi a kroužkujte v zadání správné odpovědi (bude se hodit při závěrečné kontrole).
 • Poznačte si otázky, k nimž se chcete vrátit.
 • Dávejte pozor u negativně formulovaných (např. „… není …“ či „…nepravděpodobná…“) a složitých otázek. Pokud se otázka ptá, která možnost je chybná (nebo správná), označte je nejprve pomocí T (true) nebo F (false), pak snáze uvidíte, která nezapadá mezi ostatní.
 • V případě, že vám připadají všechny odpovědi srovnatelně správné/špatné, tipněte si! Záporné body nejsou přidělovány; stále máte šanci, že tipnete správně.
 • Hlídejte si časový limit. Pokud by úvaha nad otázkou a odvození správné odpovědi na otázku trvalo dlouho, přeskočte ji a vraťte se k ní později.

Blížíme se do finále. Co udělat před odevzdáním?

 • Jste-li v pokušení změnit svoji odpověď, udělejte to jen v případě, že jste si zcela jisti, pokud si nejste jisti, je obvykle lepší nechat se vést svým prvním instinktem.
 • Spočítejte, že máte v záznamovém archu zaškrtána políčka pro všechny otázky. SW pro on-line zkoušku obvykle zvýrazní nezodpověděné otázky.
 • Dvakrát zkontrolujte, že jste označili písmeno odpovědi (proto je dobré si ‚správné‘ odpovědi zakroužkovat i v archu se zadáním), kterou jste chtěli a máte ji na správném řádku (obzvláště pokud jste nějakou otázku přeskočili a vrátili jste se k ní).

Hodně štěstí u zkoušky!

Jste připraveni se posunout s ISTQB?

Vyberte si z našich kurzů

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.