ISTQB seriál - 3. díl: Proč se ISTQB školení vyplatí zaměstnavatelům?

Pomocí „ISTQB seriálu“ shrnuji svůj pohled na ISTQB certifikaci a vysvětluji, komu a jak pomůže. V prvním díle jsem se věnoval základním informacím o ISTQB a jeho certifikačním schématu, ve druhém díle jsem se na ISTQB certifikace díval očima zaměstnance a teď vám je přiblížím pro změnu z pohledu zaměstnavatele. Certifikace a s nimi související odborné standardy totiž přináší řadu přínosů i pro zaměstnavatele. Část z nich je společná bodům, které jsem komentoval i z pohledu zaměstnance, proto je nebudu znovu popisovat.

ISTQB certifikace obecně zaměstnavatelům

Garantují jednotný jazyk napříč týmy 

V základní úrovni certifikačních schémat (ať už jde o testerské ISTQB či třeba projekťácké PRINCE2) je jedním z nejdůležitějších benefitů nastavení jednotné terminologie. Není nad to, když všichni v týmu jednoznačně vědí, co si představit pod termínem Plán testování či Testovací případ.

Zvyšují kvalitu testingu v organizaci 

Učební osnovy dílčích modulů nevznikají na zelené louce. Na jejich tvorbě se podílí desítky expertů a promítají do nich znalosti a zkušenosti z praxe. Certifikovaní pracovníci pak mohou přenášet tyto znalosti do fungování vaší organizace.

Umožňují se účastnit některých výběrových řízení

Zejména ve státní sféře jsem se mnohdy setkal se zadávací dokumentací, která přímo vyžaduje, aby klíčové role v týmu dodavatele (např. manažer testování nebo projektový manažer) zastávali držitelé příslušného certifikátu.

Napomáhají v náborovém procesu 

Odborný certifikát samozřejmě automaticky negarantuje, že bude jeho držitel schopným členem týmu. Jistě však vypovídá o tom, že držitel danému tématu věnoval nějaký čas a byl schopný se na zkoušku připravit. I tato informace může být při náboru přínosná.

Jste připraveni se posunout s ISTQB?

Vyberte si z našich kurzů

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.