ISTQB seriál - 2. díl: Proč se ISTQB školení vyplatí zaměstnancům?

 Pomocí „ISTQB seriálu“ shrnuji svůj pohled na ISTQB certifikaci a vysvětluji, komu a jak pomůže. V prvním díle jsem se věnoval základním informacím o ISTQB a jeho certifikačním schématu. Pojďte se teď se mnou podívat na ISTQB certifikace očima zaměstnance, abychom se příšte mohli zaměřit na hledisko zaměstnavatele.

ISTQB certifikace vám jako zaměstnanci přinese:

Systematický přístup k rozšiřování znalostí

Jednotlivé moduly certifikačního schématu jsou obvykle dobře strukturované a vhodně kombinují témata, které by měl zájemce o danou problematiku nastudovat.

„Externí bič“, který donutí naučit se nové věci

Certifikační zkouška vás donutí k určitému datu nastudovat danou problematiku (bez možnosti výmluv). Mnohdy témata nad rámec aktuální „operativní potřeby“. Takový širší nadhled se mi v životě hodil už mockrát.

Získání výhody na trhu práce

Dnes už není výjimkou, že pro určité pozice je „vlastnictví“ příslušného odborného certifikátu podmínkou. Pokud ne podmínkou, určitě bude výhodou proti jinak srovnatelným „konkurentům“, kteří své znalosti nemohou dokladovat nějakým uznávaným certifikátem. V oblasti testingu je ISTQB certifikát mezinárodně oceňovaným dokladem požadované úrovně znalostí.

Vyšší míru uznání

Složit zkoušku pro vyšší úrovně znalostí (v ISTQB schématu jde o úrovně Advanced a Expert) není snadné. Pokud takový certifikát vlastníte, určitě v odborné komunitě získáte respekt.

Doklad o schopnosti porozumět anglickému odbornému textu

Pro zkoušky pro mnoho certifikátů (zejména v pokročilejších úrovních) jsou studijní materiály i vlastní zkouška k dispozici pouze v angličtině (či jiných „světovějších“ jazycích než čeština). Mnohdy je ve zkoušce velmi zásadní bezchybné pochopení textu otázky. Vlastnictví certifikátu tak kromě odborných znalostí dokladuje schopnost dobrého porozumění odbornému cizojazyčnému textu.

Lepší definici kariérní cesty

V lidském konání obvykle platí, že „člověk je řízen cíli“. Rozsáhlejší certifikační schémata nabízí řadu modulů, které umožňují vytvořit si (nebo zaměstnanci) postupné kariérní cíle.

Poměrně nízkou cenu a celosvětovou platnost

U řady certifikačních schémat není certifikační zkouška podmíněna absolvováním nějaké kurzu. Posluchač se na ni může připravit samostudiem. Ceny jsou pak příznivé, obvykle mezi 100 – 200€.

Slevy na konference zařazené do ISTQB Conference Network

Tento bod je pomyslnou třešničkou na dortu a týká se výjimečně výhradně ISTQB certifikátů. Každý rok napříč světem proběhne několik vícedenních odborných konferencí zařazených pod deštník ISTQB Conference Network. Většinou na nich prezentují uznávaní experti z různých oblastí testování software. Držitelé libovolného ISTQB certifikátu mají obvykle slevu mezi 10 – 20 %.

Tak co, posunete s námi díky ISTQB svou kariéru?

Přihlaste se na vstupní kurz, který pořádáme už 30. ledna!

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.