Technické workshopy

Nemáte rozsáhlé zkušenosti s určitou oblastí? Společně vymyslíme strategii na míru vaší výzvě a pomocí interaktivního, technického workshopu váš tým navedeme na správnou cestu.

Jak to bude probíhat?

 1.  Kick off Call
  Na začátku spolupráce v rámci hodinové konzultace identifkujeme problém, který je potřeba vyřešit. Od neefektivních procesů, pomoci s automatizací testů až po databáze, integrační strategie nebo performance testy, zjistíme, co ve vašem týmu chybí, abyste zvládli úspěšně dodávat.
 2. Individuální rozhovory
  Abychom dobře porozuměli vašim potřebám a výzvám, sejdeme se s vybranými členy týmu. Tyto rozhovory jsou klíčové pro to, abychom mohli připravit workshop, který je skutečně relevantní a účinný.
 3. Technický workshop
  Na základě všech získaných informací na míru všem výzvám a konkrétním problémům připravíme interaktivní workshop, který kombinuje školení s praktickými tipy.
 4. Hodnocení spolupráce
  Společně zhodnotíme, zda jsme úspěšně dosáhli vytyčeného cíle, případně vyjasníme další kroky. 

Přehled témat, se kterými vám pomůžeme

Úvodní kontrola & automatizace

S vaším týmem zodpovědným za testing projdeme vaše aktuální řešení testování aplikace, včetně nástrojů pro správu TC a Test management tool. Ze získaných informací navrhneme možnosti pro zlepšení a určíme kritická místa, která vývoj a práci celého týmu omezují. Výstupem této kontroly bude přehledný report, kde budou uvedeny všechny navrhované kroky a úpravy stávajícího stavu. V rámci tohoto okruhu lze i připravit / upravit testovací strategii, kterou se pak celý proces řídí.

Best practices: Optimalizace automatizace

Pokud vaše stávající řešení automatizovaného testování neplní vaše očekávání, údržba je příliš náročná a na testy není spolehnutí, pomůžeme najít lepší řešení. Ať už volbou jiného nástroje, nebo určení slabých míst řešení. Můžeme například definovat potřebu vhodnějších identifikátorů pro webovou aplikaci, možnost přípravu testovacích dat přímo v databázi nebo nastavení procesu revize nových testů v rámci Git workflow.  

Nastavení CI/CD & GIT 

Automatizace není jen o spuštění automatizovaných testů z příkazové řádky. V rámci konzultace vám pomůžeme nastavit celý proces od ukládání zdrojových kódů v GIT, přes workflow pro přidávání a revizi kódu, až po vytvoření nové pipeline ve vašem nástroji, nebo zapojení do stávající pipeline pro nasazování aplikace. 

Performance testing strategie 

Navrhneme scénáře uživatelského chování, určíme si očekávanou zátěž a připravíme skripty pomocí nichž ji budeme simulovat. Na základě sledování výkonnostních metrik vytvoříme graf a pomůžeme definovat tzn. úzké hrdlo systému a návrhy na zlepšení. 

Zapojení AI 

Umělou inteligenci lze úspěšně zapojit do celého procesu testování. V rámci konzultace vám předvedeme možnosti využití AI a navrhneme zapojení pro zefektivnění testování.  

Příklady využití AI:

 • Generování testovacích dat nebo celých testovacích scénářů 
 • Psaní skriptů pro automatizované testy 
 • Dohledávání detailů z dokumentace 
 • Podpora při analýze chyb 

Tesena vyvíjí pokročilý nástroj pro autonomní testování, který výrazně urychluje přípravu a realizaci testů. Tento nástroj a jeho možnosti vám v případě zájmu rádi předvedeme přímo ve vašem prostředí a pomůžeme s jeho implementací pro optimalizaci vašeho testovacího procesu.  

Výběr automatizačního nástroje 

Pomůžeme vám začít s automatizovanými testy. V rámci konzultace projdeme vaše dosavadní manuální testování, vybereme vhodné testovací případy a na základě vašich technologií a jazyků spolu s vašim týmem zvolíme vhodné automatizační frameworky, pomocí kterých zautomatizujeme vybrané TC. Připravíme školení na míru a vytvoříme dokumentaci pro snadné používání. 

Prioritizace testů pro automatizaci 

Určíme, které testovací případy jsou ideální pro počátek automatizace, s důrazem na regresní, smoke a integrační testy. Kategorizujeme stávající testy podle vhodnosti pro automatizaci a vytvoříme plán. 

Integrační testování backendu 

Navrhneme testovací scénáře pro komplexní testování včetně backendu, API a databází. Rozšíříme stávající testy o nové oblasti pro komplexní pokrytí aplikace. 

Reporting automatizovaných testů 

Zajistíme nastavení reportingu do správcovských systémů (JIRA, Codebeamer, ALM a dalších) nebo do agregátorů typu Elastic Search + Kibana a Report portal. Vytvoříme přehledný dashboard pro efektivní sledování výsledků testů. 

Databázové systémy a SQL

Naučíme váš tým základní znalost databázových systémů a SQL dotazování. Během workshopu společně prozkoumáme různé typy přístupů k databázím a naučíme vás základy navrhování vhodných databázových struktur a dodržování normálních forem. Budete také seznámeni s dotazováním v SQL od jednoduchých vyhledávacích dotazů až po složitější dotazy s podmínkami a spojováním většího množství tabulek. Získáte praktické dovednosti pro testování databází a datových skladů pomocí SQL a naučíte se strategie testování, které zajišťují spolehlivost a kvalitu vašich dat.

Test analýza a test design techniky

Pomůžeme vám efektivně plánovat a navrhovat testovací scénáře. Společně prozkoumáme rozdíly v přístupu k test analýze v agilním a waterfall prostředí a zjistíte, co vše test analýza zahrnuje, včetně revize dokumentace, odhadů pracnosti, psaní testů na high i low level úrovni a analýzy rizik. V rámci workshopu si navíc prakticky vyzkoušíte pracovat s nástroji pro usnadnění návrhu testů a zajištění dostatečného pokrytí.

Vyučované přístupy: Exploratory testing, combinatorial testing, risk-based testing, experience-based testing

Vyučované techniky: Boundary value analysis, equivalence partitioning, state transition, classification tree, decision table, orthogonal arrays, covering arrays, pairwise (n-way testing)


Seznamte se s našimi konzultanty

Tomáš Hák

Tomáš se pohybuje v testingu už více než 13 let. Stál u počátků automatizovaného testování firem Jobs.cz (LMC), Kolonial (dnes Košík), Mall.cz, u testování bankovnictví George a některých bankovních API České spořitelny. Naposledy se podílel na automatizaci testování systémů Škoda auto. Používal celou řadu nástrojů, programovacích/skriptovacích jazyků a v posledních čtyřech letech, kdy kope za Tesenu, využívá primárně Python a nad ním postavený Robot Framework.

Kamila Kozakovičová

Kamila se pohybuje v testingu už od roku 2010. Za tu dobu prošla několika bankami, kde stála například u úplných počátků Smartbankingu. Má zkušenosti s testováním Internetového bankovnictví, mobilních aplikací, ale také databází. Od roku 2017, kdy začala pracovat v Teseně, se věnuje projektům například v Erste bank nebo KB. Školí SQL a Test analýzu prakticky.

Jdete s námi do toho?

Připojte se k našim spokojeným klientům a posuňte kvalitu svých produktů na novou úroveň.