Risk-based testing: Efektivní přístup k zajištění kvality softwaru

V minulých dílech naší série o přístupech k vývoji softwaru jsme se zaměřily na výhody a nevýhody přístupu Model-based testingExploratory testing a Test Driven Development vs. Acceptance Test Driven Development. V tomto díle se podíváme pod pokličku Risk-based testingu.

Co je to Risk-based testing?

Risk-based testing (RBT) je metodika testování softwaru, která se zaměřuje na identifikaci a řízení rizik spojených s použitím softwarového produktu. Tato metodika testování klade důraz na identifikaci kritických oblastí systému, ve kterých selhání může mít největší dopad na uživatele nebo organizaci.

Centrálním bodem této strategie je analýza a hodnocení rizik, která mohou ovlivnit úspěšnost, spolehlivost a použitelnost systému. Na základě této analýzy jsou poté definovány testovací scénáře a prioritizace testovacích aktivit.

Výhody a nevýhody Risk-based testingu

Mezi hlavní výhody RBT patří:

  • Optimalizace zdrojů: RBT umožňuje efektivněji využít dostupné testovací zdroje tím, že se zaměřuje na kritické oblasti systému a minimalizuje testování méně důležitých funkcí.

  • Prioritizace testovacích aktivit: Identifikace a hodnocení rizik umožňuje definovat priority testovacích scénářů a aktivit na základě potenciálního dopadu selhání.

  • Zvýšení pokrytí testů: RBT může vést k lepšímu pokrytí testů tím, že se zaměřuje na kritické scénáře a použití, které mají největší pravděpodobnost výskytu chyb.

  • Snížení rizika selhání v produkci: Identifikace a řízení rizik během testování může snížit pravděpodobnost vzniku chyb a selhání systému po uvedení do provozu.

Mezi nevýhody RBT patří:

  • Nedostatečná identifikace rizik: Neúplná nebo nedostatečná identifikace rizik může vést k nepřesným rozhodnutím o prioritizaci testovacích aktivit.
  • Náročnost analýzy rizik: Provedení komplexní analýzy rizik může vyžadovat čas a zdroje, zejména pro velké a složité systémy.
  • Riziko přehlédnutí neznámých rizik: I přes pečlivou analýzu může být obtížné předvídat všechna potenciální rizika spojená s použitím softwaru.

Kdy je vhodné risk-based testing použít?

Risk-based testing je vhodný pro testování softwaru, který má vysoký dopad na uživatele nebo organizaci a obsahuje složité a kritické funkce. Také pokud jsou zdroje pro testování omezené, může být RBT efektivní možností pro optimalizaci testovacích aktivit. Vhodné je také využití tohoto přístupu při vydání nové verze softwaru k identifikaci rizik spojených s novými funkcemi a změnami.

Jinými slovy, Risk-based testing je vhodné použít vždy. :) Ideálně však v kombinaci s dalšími přístupy.

Závěrem

Risk-based testing je mocným nástrojem pro zajištění kvality softwaru, který umožňuje efektivnější využití testovacích zdrojů a lepší řízení rizik spojených s použitím softwarového produktu.

Rádi byste si Risk-based testing vyzkoušeli v praxi?

Přihlaste se už teď na náš workshop Přístupy k testování a vývoji SW nejen v agilním prostředí, který proběhne v rámci konference Tesena Fest 2024.

Kamila Kozakovičová

Kamila se pohybuje v testingu už od roku 2010. Za tu dobu prošla několika bankami, kde stála například u úplných počátků Smartbankingu. Má zkušenosti s testováním Internetového bankovnictví, mobilních aplikací, ale také databází. Od roku 2017, kdy začala pracovat v Teseně, se věnuje projektům například v Erste bank nebo KB. Školí SQL a Test analýzu prakticky.

Sandra Klašková

Sandra je ISTQB certifikovaná test manažerka s více než 8 lety zkušeností v procesech zajišťování kvality, test managementu, komunikaci s interními i externími zákazníky a vedením týmů Quality Engineerů. Za svou kariéru prošla projekty v backendu i frontendu a to zejména v bankovním sektoru. Kromě toho se specializuje také na test analýzu, kterou spolu s Kamilou vyučuje v rámci školení Test analýza v praxi a Test design techniky.