Úvod do testování API se zaměřením na GraphQL

19. 11. 2020 v 10:00

Obsah webináře

V úvodu webináře si projdeme teoretický základ a definujeme hlavní pojmy. Zaměříme se především na GraphQL, které představuje nový a moderní přístup k integračnímu testování.

Následně si na praktických příkladech ukážeme, jak funguje testování API v praxi a využijeme při tom veřejné API aplikace Spotify. Předvedeme několik nejpoužívanějších nástrojů (SoapuI, Insomnia, Postman) nebo také napojení na známý nástroj Robot Framework.

Webinář proběhne interaktivní formou a v závěru budou mít posluchačí možnost ověřit si získané znalosti v testu.

Proč se zúčastnit

Získáte teoretický základ k problematice testování API 

Seznámíte se s konceptem GraphQL 

Získáte znalosti o základních nástrojích, které se v API testingu používají, včetně praktických ukázek

Michal Jirka

v testingu jsem začal pracovat před necelými čtyřmi lety (únor 2017), přičemž po celou dobu působím v Teseně. Již od začátku se zaměřuji na automatizaci testů, zkušenosti jsem získával na několika různých projektech především pro CSAS a ŠKODA. Poslední měsíce se věnuji práci pro pardubickou ČSOB Pojišťovnu, kde zavádíme automatizované testování od úplného začátku.

Ewa Wala

Ewa je softwarová testerka s několikaletými zkušenostmi, převážně v oblasti bankovnictví a financí, kde byla přítomna na rozmanitých projektech v rámci České spořitelny. Její největší oblastí zájmu je proto testování databází a API, doprovázené testovací analýzou a designovými aktivitami. Nedávno měla skvělou příležitost účastnit se projektu, kdy byla vyvinuta aplikace v AWS a s využitím GraphQL API. Proto se s vámi chce podělit o své postřehy, vzestupy i pády z této zkušenosti.