fbpx
Menu

TISAX certifikace jako záruka bezpečnosti informací

Zkratku TISAX pravděpodobně slyšíte poprvé a cílem tohoto krátkého článku je tak odpovědět na tyto dvě otázky:

 • Co je to TISAX certifikace?
 • Proč jsme se v Teseně rozhodli, že ji získáme?
 • Partnerství je pro nás klíčovou hodnotou a s tím souvisí i nutnost péče o bezpečnost sdílených informací. Z tohoto důvodu jsme došli k závěru, že získáme TISAX certifikaci jako další krok vedoucí k neustálému zlepšování našich služeb. Velkou motivací pro nás navíc byla spolupráce s dodavatelem jednoho z největších automobilových koncernů, kde jsme certifikaci využili poprvé.

  Trusted Information Security Assessment Exchange, zkráceně TISAX, je druh certifikace sloužící k prokázání bezpečnosti informací mezi spolupracujícími společnostmi. Pro automobilový průmysl je zásadní především z důvodu potřeby zajištění citlivých informací v prostředí plném rozvětvených vztahů s dodavateli.

  Vlastnictví TISAX certifikace není jednorázovým úkonem. Jde o kontinuální proces zabezpečování dat. Informace tohoto druhu si mezi sebou partneři vyměňují v rámci komunikační sítě evropského automobilového průmyslu ENX. Jedná se o zabezpečenou a spolehlivou komunikaci, která má snížit složitost a náklady na výměnu dat mezi společnostmi. ENX využívá přes 1000 společností ve více než 30 zemích. Mezi nimi jsou všichni významní evropští výrobci automobilů, dodavatelé i mnoho malých a středních firem z automobilového a souvisejícího průmyslu.

  Díky TISAX certifikaci poskytujeme potenciálním partnerům z automobilového průmyslu záruku, že splňujeme standardy zacházení s informacemi. Tuto skutečnost si o nás můžete ověřit přímo na ENX portálu.

  Comments

  Dear user, this website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More about cookies
  I give my consent to processing of my personal data. More info