Testování výkonnosti

Zajistěte rychlost a spolehlivost vaší aplikace s našim výkonnostním testováním

Využijte naši expertízu při vyhodnocení a ladění výkonnosti vaší aplikace, aby byl zdůrazněn skvělý uživatelský zážitek při jejím používání. Naše služby testování výkonnosti a zátěže zajišťují, že vaše aplikace je reaktivní, škálovatelná a rychlá, schopná snadno zvládnout současné i budoucí požadavky. Pomůžeme zvýšit výkonnost vaší aplikace, aby splnila a překonala očekávání uživatelů.

Co získáte testováním výkonnosti?

 • Zvýšenou rychlost aplikace
  Identifikujeme a pomůžeme odstranit úzká místa, což vede k rychlejšímu načítání a lepší odezvě vaší aplikace.
 • Zlepšenou škálovatelnost
  Pomůžeme zajistit, aby vaše aplikace efektivně zvládala zvýšený uživatelský provoz a pracovní zátěž, což jí umožní plynule škálovat spolu s růstem vaší uživatelské základny.
 • Vyšší spolehlivost
  Testování vaší aplikace ve stresových podmínkách je podkladem pro zvýšení její stability, což zajišťuje konzistentní výkon i během špičkového provozu.
 • Optimalizované využití zdrojů
  Naše testování pomáhá optimalizovat využití zdrojů vašeho systému, snižuje zbytečné náklady a zvyšuje celkovou efektivitu.
 • Lepší uživatelskou zkušenost
  Rychlejší a spolehlivější aplikace zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost, což vede k vyšší spokojenosti a retenci uživatelů.
 • Proaktivní identifikaci problémů
  Odhalujeme potenciální výkonnostní problémy dříve, než ovlivní uživatele. To vám umožňuje je řešit proaktivně a vyhnout se nákladným výpadkům.

Jak to bude probíhat?

Při testování výkonnosti využíváme následující systematický přístup sestávající z 9 kroků:

 1. Úvodní konzultační schůzka
  Začínáme schůzkou, kde se snažíme porozumět vašim konkrétním cílům a požadavkům na výkon. Seznámíme se s architekturou vaší aplikace, požadavky na hodnoty dílčích výkonnostních ukazatelů a identifikujeme klíčové oblasti zájmu a možností zlepšení. Na základě tohoto kroku připravíme high-level plán a cenovou nabídku. 
 2. Posouzení aktuálního stavu a definování cílů výkonnosti 
  Provedeme důkladné posouzení výkonu vašeho stávajícího systému, včetně infrastruktury, aplikačního kódu a definovaných výkonnostních metrik. Analyzujeme typické případy užití systému uživateli (nebo jinými systémy) a pomáháme stanovit jasné cíle testování výkonnosti přizpůsobené vašim potřebám (např. doby odezvy, propustnost, škálovatelnost a využití zdrojů). 
 3. Návrh a plánování testů  
  Následně připravíme komplexní plán testování, který stanoví typy výkonnostních testů, které budou prováděny (např. zátěžové testy, stress testy a soak testy). Rozepíšeme testovací scénáře, provozní a zátěžové profily a metriky pro hodnocení. 
 4. Nastavení testovacího prostředí a vývoj skriptů 
  Pomáháme s konfigurací kontrolovaného testovacího prostředí, které co nejvíce odpovídá vašemu produkčnímu prostředí. Vytváříme testovací skripty, které simulují uživatelské aktivity a pracovní postupy. Dobře nastavené testovací prostředí a vhodné testovací skripty zajišťují, že budou v průběhu testu věrně simulovány reálné vzorce používání systému uživateli. 
 5. Provedení výkonnostních testů  
  Provádíme naplánované výkonnostní testy pomocí standardních nástrojů a metodologií. Tento krok zahrnuje generování zátěže na systému, monitorování jeho chování a zaznamenání detailních dat o průběhu testu. 
 6. Analýza výsledků a návrh doporučení  
  Po provedení testů analyzujeme shromážděná data k identifikaci výkonnostních problémů. Výstupem je podrobná zpráva, která shrnuje hlavní příčiny identifikovaných úzkých míst a praktická doporučení k řešení výkonnostních problémů.  

Výstupy, které dostanete

Abychom zajistili komplexní přístup k hodnocení aplikací a garantovali důkladné pokrytí, náš tým pro testování výkonnosti dodává klientům následující výstupy před, během a po testovacím procesu:

Podrobný plán testování

Zahrnuje definici požadavků, metrik, rozsahu projektu, návrhu testů výkonnosti atd.

Protokol identifikovaných defektů

Detailní zpráva o nalezených  defektech, která usnadňuje proces ladění a zlepšuje celkovou přehlednost.

Skripty testů výkonnosti

Simulace uživatelských akcí v aplikaci, které byly použity při měření výkonnosti systému.

Zpráva s výsledky testů

Detailní zpráva s výsledky  s praktickými doporučeními pro další zlepšení.


Seznamte se s našimi konzultanty

Tomáš Hák

Tomáš se pohybuje v testingu už více než 13 let. Stál u počátků automatizovaného testování firem Jobs.cz (LMC), Kolonial (dnes Košík), Mall.cz, u testování bankovnictví George a některých bankovních API České spořitelny. Naposledy se podílel na automatizaci testování systémů Škoda auto. Používal celou řadu nástrojů, programovacích/skriptovacích jazyků a v posledních čtyřech letech, kdy kope za Tesenu, využívá primárně Python a nad ním postavený Robot Framework.

Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.

Jdete s námi do toho?

Dosáhněte stabilní nízké doby odezvy a udržujte vynikající výkonnost systému s testovacími službami zaměřenými na měření a optimalizaci výkonnosti systémů od Teseny.