Test with us

Do you have at least 3 years of experience in SW testing?
Do you have any experience in integration or automated testing?
Join us and be part of team that emphasizes innovation, opennes and your growth.

Hi, my name is Lucie and I take care of hiring in Tesena. Let's discuss your future career in quality engineering. That's what we do, that's what we love. We can help you grow, gain new skills and succeed. As a non-hierarchical company we offer freedom and the opportunity to gain experience you won't get elsewhere. You can be part of strategic decisions and directly influence the success of the whole company.

Tesena Labs

Our professionals can enrich their job scope by joining our research teams. We are implementing new technologies into real life in these areas:

 • AI and machine learning
 • Security testing
 • No Code / Low Code automation 
 • Mobile test automation
 • Accessibility testing
 • any other idea? ...

Non-hierarchical organisational structure

 • We are pioneers in self organising

 • We have working teams accountable for internal processes such as business strategy, company culture, compensation, learning and development and many others

Personal development

Every employee has his/her own budget for:

 • training courses (offline and online)
 • bootcamps
 • conferences
 • mentoring

We support your growth through wide range of internal development activities such as:

 • internal knowledge sharing
 • webinars
 • focus groups

Various projects

Expand your testing skills by gaining experience across various projects. We're here to provide opportunities and support you during the intervals between projects.

We operate in the following sectors:

 • Banking and Finance
 • Pharma
 • Technological companies
 • Automotive
 • Telco

Most of our projects involve agile roles, where you'll primarily focus on test analysis and design, system integration testing, and automation.

Commonly used tools include:

 • JIRA or MS Azure DevOps
 • Postman or SoapUI
 • Playwright or Cypress or Robot Framework

Budete spolupracovat s odborníky

Lucka vede tým testerů automatizujících testy v Robot Frameworku a Postmanu pro klienta z Mexika. Má na starosti správné fungování systému používaného 30 tisíci uživateli ve 21 zemích. Čeho si nejvíce váží na svém týmu?

„V Teseně se koncentrují lidé, kteří chtějí být v testingu opravdu nejlepší a zároveň se vzájemně podporují. Všichni se neustále vzdělávají, své zkušenosti předávají kolegům, a díky tomu každý z nás velice rychle roste.“

Lucie Lavičková
Senior Test Engineer

Tomáš se za poslední dva roky vypracoval na seniorní pozici a podílí se na kariérním rozvoji kolegů. Co ho na jeho práci nejvíce baví?

„V Teseně mám možnost jezdit na zajímavé konference a odborná školení. Baví mě, že se můžu neustále vzdělávat a zjišťovat, kam se testing a jeho automatizace posouvá. Zároveň jsem tady sám dostal možnost školit a mohu tak své znalosti předávat dál.“

Tomáš Hák
Senior Test Automation Engineer