(EN) ISTQB CTFL, Core

This course covers the software testing fundamentals necessary for a software testing career.

(EN) Self-study: DevOps

On-line, self-study course DevOps: learn key steps for versioning code in GIT, creating a pull request, branch, commit, and other things used in most teams. We will also see how to prepare a Job in CI/CD system.

(CZ) Self-study: SQL pro testery

On-line, self-study školení SQL určené pro testery nabité velkým množstvím cvičení, díky kterému si v řádu hodin osvojíš základy SQL a v průběhu 1-2 dní získáš praktickou znalost jazyka SQL a nástroje Oracle Database.

(EN) Self-study Test Automation Using Robot Framework

Online self-study krurz, na kterém se seznámíte s automatizací testů a Robot Frameworkem.

(CZ) Performance testing pomocí nástroje JMeter

Toto školení je vstupním bodem do performance testingu, jež se stále více stává součástí běžných testovacích činností a identifikuje typy chyb, které by nebyly detekovány manuálními testy.

(CZ) Self-study: Úvod do Git a GitLab

Chcete se dozvědět o Git a GitLab? V tomto bezplatném self-study kurzu se dozvíte, co jsou a jak je používat.

(CZ) Self-study Introduction to Playwright

Seznamte se s moderní automatizační knihovnou prohlížečů Playwright a jejím nativním test runnerem Playwright Test

(SK) Self-study Cypress.io

On-line, self-study školení, díky kterému se rychle naučíte testovat pomocí intuitivního nástroje Cypress.io

(SK) Self-study Magical Postman

Online, self-study školení, které vás naučí pracovat s Postmanem a testovat API. Ideální start do světa integračního testování pro testery a developery.