Automatizace testů

pomocí Robot Framework I.

Automatizované testování bez nutnosti programování.

Popis školení

V posledních několika letech došlo v oblasti automatizace testů k rychlému vývoji. V rámci tohoto 1 denního kurzu si vysvětlíme základní principy automatizace testů, proč automatizaci potřebujeme a seznámíme se s jejími klady a zápory. Naučíme se tak správně rozhodovat, kdy a jak automatizaci zařadit do projektu.

V praktické části výcviku si ukážeme, jak psát a provádět automatizované testy pomocí Robot Framework, aniž byste museli vědět něco o programování. Zaměříme se na Selenium2Library, která nám umožňuje testovat webové stránky i aplikace a ukazuje, jak identifikovat prvky stránky pomocí xpath a dále s nimi interagovat. Během tréninku provedeme řadu interaktivních cvičení, abyste mohli získat skutečné praktické zkušenosti a co nejdříve je využít na projektu. 

Délka kuzu: 1 den

Požadavky

  • Notebook s administrátorskými právy
  • Nainstalovaný Python
  • Google Chrome prohližeč a nejnovější stabilní Chrome Driver
  • Nainstalované knihovny Robot Framework
  • PyCharm IDE - Komunitní verze

Ze školení si odnesete

Jaké jsou výhody a nevýhody automatizace

Pracovat s nástroji pro automatizované testování

Zavádět a používat automatizace testů

Hlavní témata

  • Výhody a nevýhody automatizace
  • Nástroje pro automatizované testování
  • Zavádění automatizace testů