Posts with tag: ISTQB

K přípravě na zkoušku ISTQB pomohou cvičné testy

Chystáte-li se na zkoušku ISTQB, zaručeně nepodceňujte studium sylabu a dalších materiálů. Kromě toho však doporučujeme věnovat čas i vyplňování cvičných testů, v kterých se seznámíte se strukturou zkoušky a formátem jednotlivých otázek. Způsob jejich kladení je poměrně specifický a k chybám může docházet i kvůli špatnému pochopení otázek....

Read More

What are the benefits of ISTQB certification?

Are you considering or maybe fighting to get ISTQB certification for you or your team? It does not matter in which role you are, there are always some pros of ISTQB certification which can be used in negotiation. These are just a few, but please feel free to add...

Read More