Reálný projekt v Postmanu - krok za krokem

Ewa Wala a Michal Jirka

Obsah workshopu

Na tomto půldenním workshopu si účastníci zkusí simulaci reálného projektu integračního testování. Projdeme všechny kroky od vstupní analýzy až po výslednou sadu implementovaných testů. K tomu nám poslouží intuitivní prostředí nástroje Postman.

Na začátku školení dostanou účastníci vstupní analýzu a vypracovanou sadu user stories. Na základě toho připraví testovací scénáře a testovací data. Ve druhé fázi pak budeme připravované scénáře implementovat v nástroji Postman, vytvoříme si asserty v jazyce Javascript a vyzkoušíme si první exekuce našich testů. Účastníci budou moci konzultovat své práce a porovnávat je s připraveným referenčním řešením.

Co si z události odnesete?

  • Vytvoření sady testovacích scénářů pro integrační testování

  • Práce s nástrojem Postman

  • Tvorba Javascriptových assertů

  • Praktické ukázky

Ewa Wala

Ewa je softwarová testerka s několikaletými zkušenostmi, převážně v oblasti bankovnictví a financí, kde byla přítomna na rozmanitých projektech v rámci České spořitelny. Její největší oblastí zájmu je proto testování databází a API, doprovázené testovací analýzou a designovými aktivitami. Nedávno měla skvělou příležitost účastnit se projektu, kdy byla vyvinuta aplikace v AWS a s využitím GraphQL API. Proto se s vámi chce podělit o své postřehy, vzestupy i pády z této zkušenosti.

Michal Jirka

V testingu jsem začal pracovat před necelými čtyřmi lety (únor 2017), přičemž po celou dobu působím v Teseně. Již od začátku se zaměřuji na automatizaci testů, zkušenosti jsem získával na několika různých projektech především pro CSAS a ŠKODA. Poslední měsíce se věnuji práci pro pardubickou ČSOB Pojišťovnu, kde zavádíme automatizované testování od úplného začátku.