Praktická test analýza II.

Kurz zaměřený na pokročilé test design techniky a jejich použití v praxi.

Popis školení

Cílem tohoto 1 denního kurzu je seznámit účastníky s pokročilými technikami navrhování testů a vyzkoušet je na praktických příkladech. Cvičení je zaměřeno hlavně na testování vstupních kombinací při používání různých metod a nástrojů. Účastníci se naučí, jaké nástroje použít pro konkrétní situace a jak vytvořit efektivní sadu testů na základě získaných výsledků.

Trénink je rozdělen na ranní teoretickou a odpolední praktickou část.

V dopoledních hodinách účastníci:

  • Zopakují to, co se naučili na školení Praktická test analýza I.
  • Seznámí se s testováním vstupních kombinací
  • Seznámí se s technikami a nástroji kombinatorického testování
  • Zopakují si použití základních technik, jako je rozdělení ekvivalence, analýza hraničních hodnot, rozhodovací tabulky a stavový diagram 

Odpoledne se účastníci zaměří na práci s nástroji v rámci různých příkladů z praxe. Při řešení úkolů vyzkouší jednotlivé techniky a jejich kombinace tak, aby dosáhly maximální účinnosti vytvořených testovacích sad.

Délka kurzu: 1 den, od 9:00 do 17:00

Ze školení si odnesete

Testování vstupních kombinací

Opakování základních technik

Nástroje používané pro kombinatorické testování

Hlavní témata

  • Opakování základních technik

  • Práce s praktickými příklady

  • Testování vstupních kombinací

Požadavky

  • Nejméně rok zkušeností s test analýzou 
  • ISTQB Foundation Level nebo znalost základních technik návrhu testů