Test Driven Development (TDD) vs. Acceptance Test Driven Development (ATDD): Porovnání metodik vývoje software

V minulých dílech naší série o přístupech k vývoji softwaru jsme se zaměřily na výhody a nevýhody přístupu Model-based testing a Exploratory testing. V tomto díle se podíváme na téma vývoje softwaru, složitého procesu, který vyžaduje pečlivé plánování a efektivní strategie. Mezi dvě často diskutované metodiky vývoje softwaru patří Test Driven Development a Acceptance Test Driven Development. Obě tyto metodiky kladou důraz na testování, avšak s odlišným zaměřením a postupy. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi TDD a ATDD a posoudíme jejich výhody a nevýhody.

Test Driven Development (TDD)

Test Driven Development je metodika, která staví na psaní testů před implementací kódu. TDD má tři hlavní kroky:

 1. Psaní testu (Red)
  V této fázi vývojáři píší testy pro novou funkcionalitu, kterou chtějí implementovat. Tyto testy obvykle selžou, protože nová funkcionalita ještě není implementována.
 2. Psaní kódu (Green)
  V této fázi vývojáři implementují minimální množství kódu potřebného k tomu, aby testy prošly. Cílem není psát dokonalý kód, ale jen takový, který testy projdou.
 3. Refaktorování (Refactor)
  V této fázi vývojáři upravují kód tak, aby byl čistý, čitelný a efektivní, aniž by se měnila jeho funkcionalita. Cílem je zlepšit kvalitu kódu a odstranit duplicitu.

Mezi hlavní výhody TDD patří:

 • Lepší návrh kódu: TDD často vede k lepšímu návrhu kódu, protože vývojáři musí nejprve přemýšlet o tom, jak testovatelný kód napsat, než začnou psát samotný kód.
 • Včasná detekce chyb: Testy jsou psány před implementací kódu, což znamená, že chyby jsou odhaleny co nejdříve v procesu vývoje.
 • Větší důvěra v kód: Pokud všechny testy procházejí, můžete mít větší důvěru, že vaše aplikace funguje tak, jak má.

Mezi nevýhody TDD patří:

 • Nutnost znalosti metodiky: Někteří vývojáři mohou mít obtíže s implementací TDD do svého vývojového procesu.
 • Časová náročnost: Psaní testů může zpozdit začátek implementace skutečné funkcionality a zpomalit tak rychlost vývoje.
 • Nutnost dobré znalosti testování: Efektivní využití TDD vyžaduje dobré porozumění principům testování a schopnost psát efektivní testy.

Acceptance Test Driven Development (ATDD)

Oproti tomu Acceptance Test Driven Development je metodika, která klade důraz na spolupráci s klientem nebo Product Ownerem a na definici přesných akceptačních kritérií. ATDD zahrnuje tvorbu testovatelných akceptačních scénářů, které slouží k ověření, zda software splňuje požadované funkční a nefunkční požadavky.

Mezi hlavní výhody ATDD patří:

 • Zajištění shody s požadavky zákazníka: ATDD klade důraz na spolupráci se zákazníkem při definici požadavků a tvorbě testovacích scénářů, což zajišťuje, že software bude plně odpovídat očekáváním uživatele.
 • Lepší komunikace: Díky úzké spolupráci se zákazníkem a definici akceptačních kritérií ATDD podporuje lepší komunikaci mezi členy týmu a zákazníkem, což může vést ke snížení rizika nedorozumění.
 • Větší přesnost testů: Testy v ATDD jsou psány z perspektivy uživatele a zaměřují se na ověření, zda software splňuje konkrétní požadavky zákazníka, což může vést k větší přesnosti a relevanci testů.
 • Snížení chyb: Díky důrazu na tvorbu testovacích scénářů je v ATDD riziko chyb v testovaném software sníženo, protože jsou hlavní případy užití a požadavky zákazníka testovány na samotném začátku vývojového procesu.

Mezi nevýhody ATDD patří:

 • Komplexita: Implementace ATDD může být náročnější než u TDD kvůli nutnosti úzké spolupráce se zákazníkem, definice akceptačních kritérií a tvorby testovacích scénářů.
 • Závislost na spolupráci se zákazníkem: Úspěch ATDD je závislý na aktivní účasti zákazníka při definici požadavků a tvorbě testovacích scénářů. Pokud není zákazník k dispozici nebo není ochoten spolupracovat, může to zpomalit nebo znemožnit implementaci ATDD.
 • Časová náročnost: ATDD vyžaduje čas a úsilí na definici akceptačních kritérií a tvorbu testovacích scénářů, což může znamenat delší dobu strávenou na plánování a analýze v porovnání s TDD.
 • Potřeba automatizace testů: Efektivní provádění ATDD vyžaduje automatizaci testů, což může být náročné na implementaci a udržování, zejména při komplexních softwarových projektech.

Závěrem

TDD a ATDD jsou dvě různé metodiky vývoje software, každá s vlastními výhodami a nevýhodami. Zvolení správné metodiky závisí na konkrétních potřebách projektu a schopnostech týmu. Bez ohledu na zvolenou metodiku je však důležité, aby se týmy zaměřovaly na kvalitu a spolehlivost svého kódu.

Rádi byste si různé přístupy k testování vyzkoušeli v praxi?

Přihlaste se už teď na náš workshop Přístupy k testování a vývoji SW nejen v agilním prostředí, který proběhne v rámci konference Tesena Fest 2024.

Kamila Kozakovičová

Kamila se pohybuje v testingu už od roku 2010. Za tu dobu prošla několika bankami, kde stála například u úplných počátků Smartbankingu. Má zkušenosti s testováním Internetového bankovnictví, mobilních aplikací, ale také databází. Od roku 2017, kdy začala pracovat v Teseně, se věnuje projektům například v Erste bank nebo KB. Školí SQL a Test analýzu prakticky.

Sandra Klašková

Sandra je ISTQB certifikovaná test manažerka s více než 8 lety zkušeností v procesech zajišťování kvality, test managementu, komunikaci s interními i externími zákazníky a vedením týmů Quality Engineerů. Za svou kariéru prošla projekty v backendu i frontendu a to zejména v bankovním sektoru. Kromě toho se specializuje také na test analýzu, kterou spolu s Kamilou vyučuje v rámci školení Test analýza v praxi a Test design techniky.