(CZ) Kontejnery jsou samozřejmost!

Praktické situace s Dockerem a jak je přežít.

Jan Egermaier a Jan Beránek

This webinar and all informationa bout it is in Czech. Please visit our CZ page for more information