Blog

Zápisky ze „sletu testerů“…

Pro název tohoto blog postu si vypůjčím slova, jimiž před časem jeden z bodrých projekťáků prezentoval  moji dočasnou nepřítomnost na projektu: „Mirek jel do Číny, oni tam budou mít testeři slet.“ V první části textu zmiňuji pár informací o ISTQB a jejím vnitřním fungování. Ve druhé části sdílím fakta,...

Read More

Tesena zahájila Test Stack konferenci

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala jednodenní konference Test Stack organizovaná společností DataScript, kde spolu s dalšími čtyřmi přednášejícími vystoupila i Lucie Třísková z Teseny. Svou přednáškou na téma “Test Automation Best Practices v agilním vývoji” uvedla konferenci s více než 250 posluchači z oboru testování softwaru. Hlavním...

Read More

Vylepšená vizuální identita Teseny

O změně firemní struktury a plánech do budoucna jsme vás informovali zhruba před měsícem v článku Máme za sebou 5 let a připravujeme se na budoucnost na našem blogu. V závěru příspěvku jsme nastínili i změny týkající se vizuální identity reprezentované novým logem Teseny. Níže najdete ukázku a vysvětlení nové...

Read More

Máme za sebou 5 let a připravujeme se na budoucnost

Úspěšný rok 2018, obrat přes 100 miliónů korun, více než 300 klientů. Po pěti letech je zřejmé, že původní nápad změnit svět testování softwaru se nám daří. Posláním teseny je pomoci firmám uspět a to tím, že změní přístup firem, jakým zajišťují kvalitu jejich softwaru. Společnost se plánuje stát...

Read More

tesena | Bootcamp – Hra, co tě nastartuje!

Chceme, aby se softwarové testování dělalo dobře.  Každý nový teseňák musí už na pohovoru projevit určité předpoklady, jakými jsou například schopnost logicky a systematicky analyzovat předložené problémy, touha po odhalování nejasností a nesrovnalostí, schopnost efektivní komunikace, a to i v cizím jazyce. Hned při startu dostává maximální podporu a možnost...

Read More