Blog

K přípravě na zkoušku ISTQB pomohou cvičné testy

Chystáte-li se na zkoušku ISTQB, zaručeně nepodceňujte studium sylabu a dalších materiálů. Kromě toho však doporučujeme věnovat čas i vyplňování cvičných testů, v kterých se seznámíte se strukturou zkoušky a formátem jednotlivých otázek. Způsob jejich kladení je poměrně specifický a k chybám může docházet i kvůli špatnému pochopení otázek....

Read More

tesena hodnoty

Ako sa z malej firmy stala stredne veľká a aké výzvy v oblasti hodnôt to so sebou nesie mi porozprával Marcel Veselka. Keď stojíte v čele spoločnosti ako je tesena, ktorá má už čo to za sebou, je na pravom mieste vedome si ujasniť, kto je tou spoločnosťou, čo...

Read More

tesena | Testing Breakfast Club: stretnutie šéfov testingu

Toto stretnutie organizujeme v máji 2018 už 4. krát. Cieľom stretnutia je v úzkom kruhu zdieľať skúsenosti a problémy, ktoré riešia aktuálne šéfovia testingu. Často sa ukazuje, že témy sú veľmi podobné a tak si navzájom dokážu účastníci bez prípravy poradiť, prípadne odporučiť akou cestou sa nevydávať. Účasť je...

Read More

5 Steps to becoming a Cool Conference Speaker

A little bit tired. Sitting in a comfortable red seat, tweeting and waiting for the next Speaker. A stuffy room. And finally! Here we go… ‘Our next Speaker is Petra Bouskova, from the famous software testing company tesena!‘ A blonde girl is entering the stage with a self-confident wide...

Read More

Podcast #1: What are those Test Automation Patterns?

In reference to Test Automation Patterns course opening in June in Prague, one of our senior colleagues, Richard Taylor, questioned Seretta Gamba. As one of Patterns authors, she speaks about her way into test automation and motivation for the development of this course. She speaks with Richard about mapping...

Read More