Blog

CzechTest 2016 throwback #2

Let us show you further one of the keynote presentations. Alon Linetzki was speaking about that how many companies have been moving into Agile, and as this has been the trend, medium to large enterprises have been making efforts to transform to be agile as well. Up until now,...

Read More

Kritéria pro ukončení testování

Abychom se vyhnuli předčasnému ukončení testování v situaci, kdy to ještě není vhodné, nebo naopak utrácení prostředků a času v situaci, kdy to už potřebné není, musíme definovat jasná kritéria, při jejichž splnění můžeme testování ukončit (tzv. výstupní kritéria, angl. exit criteria). Tato kritéria je potřeba stanovit pro každou...

Read More

Have you seen the best speaker of CzechTest 2016?

Do you remember this young man, Tomas Dubikowski presenting his story last year? Well, via your feedbacks you voted him as one of the best speakers. Watch his short story speech for free to find out more about him and his experience in QA. More videos from CzechTest 2016...

Read More

Objekty, funkce a vlastnosti k otestování

V testovacím plánu definujeme rozsah testování. Při jeho určení je vhodné uvažovat nad úrovněmi: Jaké komponenty a funkce testovaného systému budou testovány (dále budeme požívat termín testované objekty) Jaké funkce těchto objektů budou testovány Jaké vlastnosti z pohledu kvality budou u těchto komponent a funkcí hodnocené

Read More

Career path & Training plan

This time we prepared something very special for you. A deep insight into our team development plan. However it can be easily applied to your team too.  Remember, these are our recommendations based on our experiences and can vary from team to team or person to person.

Read More