Blog

Podcast #2: How to successfully outsource a testing project

Our colleague Miloš Novák had a talk with Marawan Abdelhady from our business partner in testing services, Soundtrack Your Brand. After discussing some basics such as what is outsourcing, why Soundtrack Your Brand decided to outsource and how the transition worked, we focused on the most crucial aspect. We...

Read More

Testing Breakfast Club – Test Automation

On 13th June 2018 tesena hosted another Testing Breakfast Club. The mission of the gathering is to knowledge and experience sharing among experts in testing. This meeting was dedicated to test automation. Special guests of the meeting were Dorothy Graham and Seretta Gamba. There were two presentations: Seven proven...

Read More

K přípravě na zkoušku ISTQB pomohou cvičné testy

Chystáte-li se na zkoušku ISTQB, zaručeně nepodceňujte studium sylabu a dalších materiálů. Kromě toho však doporučujeme věnovat čas i vyplňování cvičných testů, v kterých se seznámíte se strukturou zkoušky a formátem jednotlivých otázek. Způsob jejich kladení je poměrně specifický a k chybám může docházet i kvůli špatnému pochopení otázek....

Read More

tesena hodnoty

Ako sa z malej firmy stala stredne veľká a aké výzvy v oblasti hodnôt to so sebou nesie mi porozprával Marcel Veselka. Keď stojíte v čele spoločnosti ako je tesena, ktorá má už čo to za sebou, je na pravom mieste vedome si ujasniť, kto je tou spoločnosťou, čo...

Read More

tesena | Testing Breakfast Club: stretnutie šéfov testingu

Toto stretnutie organizujeme v máji 2018 už 4. krát. Cieľom stretnutia je v úzkom kruhu zdieľať skúsenosti a problémy, ktoré riešia aktuálne šéfovia testingu. Často sa ukazuje, že témy sú veľmi podobné a tak si navzájom dokážu účastníci bez prípravy poradiť, prípadne odporučiť akou cestou sa nevydávať. Účasť je...

Read More