Menu

Analýza projektových rizik v praxi

minulém díle seriálu jsme si ukázali, jak efektivně identifikovat projektová rizika. Nyní pokročíme do další fáze, kterou bude analýza rizik, při níž především kvantifikujeme míru pravděpodobnosti rizika a velikost jeho dopadu.

Odhad pravděpodobnosti výskytu rizika i velikosti dopadů je mnohdy alchymie, kterou si ulehčujeme tím, že si škály pravděpodobnosti a dopadu rozdělíme na několik oblastí. Některé metodiky pracují se škálou tří oblastí, jiné s pěti či více. V praxi je často obtížné odhadnout či vypočítat hodnoty pravděpodobnosti a dopadu v kvantitativním vyjádření (tj. v % či finančních jednotkách). Proto často pracujeme s tzv. kvalitativním vyjádřením, kdy hodnoty pravděpodobnosti a dopadu vyjadřujeme na škále „malá“ … „vysoká“. Dobrým tipem je pracovat se škálou, která má sudý počet hodnot (např. velmi malá | malá | vysoká | velmi vysoká). Nutí vás přiklonit se „spíš k“ malá či vysoká a neskončit s většinou rizik na hodnotě „střední“. Určitě doporučuji odhadovat hodnoty pravděpodobnosti a dopadu v týmu, nebo alespoň si validovat váš náhled s pár zkušenějšími členy týmu (projekťák je určitě dobrá volba).

Výsledek analýzy rizik je obvykle uchováván v tabulce nazývané registr rizik (angl. Risk Registr). Velmi často dostanete na projektu k dispozici šablonku risklogu, která je předepsaná použitou projektovou metodikou. V některých prostředích se pro evidenci rizik používají on-line nástroje (např. projektový sharepoint site).

V prezentacích se pro vyšší názornost často používá vizualizace ve formě matice s barevným odlišením skupin priorit rizik, jak znázorňuje následující obrázek.

Na závěr heslovitě shrnu, jakou cestou při analýze rizik procházím obvykle já:

  • Přetáhnu rizika do podoby tabulky (Risklog), vhodnější pro další práci. Z XMindu lze dostat data do excelové tabulky prostým „copy&paste“
  • Vyhodnotit pravděpodobnost/dopad mým pohledem. Využívám škálu 4 hodnot.
  • Ověřím si svůj pohled na pravděpodobnost/dopad s minimálně jedním dalším členem týmu.
  • Přetransformuji tabulku do podoby odpovídající formátu používaného risklogu.

Výstupem může být tabulka podobná té, zachycené v následujícím obrázku.

V dalším díle seriálu se podíváme, jaké strategie můžeme využit pro snížení či eliminaci dílčích projektových rizik.

Tento článek čerpá z knihy Efektivní testování software.

Comments

Dear user, this website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More about cookies
I give my consent to processing of my personal data. More info